הפסוריאזיס נעלם מאזור הפנים, מהידיים, מהמרפקים והברכיים..